Bomen, onze beste vrienden

Het hedendaagse Noord-West Europa is dichtbevolkt en dorpen en steden breiden zich steeds verder uit. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling in ons leefgebied, iets van de laatste 1000 jaar. Duizenden jaren lang was ons deel van Europa moeras, heide en vooral bos. Het bos zit dan ook diep in ons collectieve geheugen en veel mensen gaan graag naar parken of natuurgebieden. Ja, ik spreek hier over een collectief geheugen. Onze hersenen bevatten ons geheugen als het om dit leven gaat en het onthouden van praktische zaken maar we hebben ook toegang tot het geheugen van onze voorouders en van ons volk. Dit geheugen zit niet in onze hersenen maar waar dan? In ons DNA? In ons bloed? Goede vraag! We weten alleen dat het bestaat én functioneert. Maar terug naar de bomen...

Kennismaken met bomen

Bomen zijn levende wezens en ze groeien en bloeien. Dat is niet echt de openbaring van de eeuw, toch? Alles wat leeft heeft energie dus laten eens kijken of we de energie van bomen kunnen voelen. Dat kun je doen door een tijdje onder een boom te gaan staan om de boom te bekijken. Dan kun je dicht bij de stam gaan staan en met je handen de boom aanraken, terwijl je stevig met je voeten op de grond staat. Nu ben je al aan het 'intunen' op de energie van de boom. Dan komt het moment waarop je je handen langzaam een paar centimeter van de boom houdt en voelt wat er gebeurt. Heel moeilijk misschien…voelen in plaats van denken! En misschien nog moeilijker voor de hedendaagse mens is het vertrouwen op dat wat je voelt. Probeer het maar eens. Toen ik hiermee begon ontdekte ik al heel snel dat verschillende soorten bomen heel anders aanvoelden. De heftige energie van de Walnoot, de rustige en krachtige energie van de Eik, de warme energie van de Cipres en de karaktervolle energie van de Witte Abeel, ze zijn allemaal anders. Maar nogmaals, probeer te voelen in plaats van te denken.

Check, check, dubbelcheck

Voelen aan bomen??? Is Martijn een rare boomknuffelaar? Het is leuk om te kijken of andere mensen je ervaring delen. Een vriend bezocht mij in mijn thuisstad en we gingen naar het park. Hij had nog nooit boomenergie gevoeld maar hij heeft wel een open mind. Ik legde hem uit hoe je boomenergie voelt en verder vertelde ik hem niets. Het resultaat was opmerkelijk, want mijn vriend onderscheidde de verschillen tussen de diverse boomsoorten haarfijn en zijn ervaringen kwamen met die van mij overeen.

Een stap verder

Laten we een stap verder gaan. Bomen hebben dus energie die je kunt voelen maar hebben ze ook bewustzijn? In de heemtuin vlakbij mijn huis staat een reusachtige Witte Abeel (een soort populier) en natuurlijk wilde ik die ook bevoelen. Dat werd een rare ervaring, want de energie van de boom was heel voelbaar en duwde mij van zich af. De energie van deze grote Witte Abeel was heel nors. Mijn stamgenote Dirkje bezocht mij en ik had haar niets over deze boom verteld. Ik laat haar de Witte Abeel voelen en ze vond haar ook heel nors, misschien wel ongelukkig. Er hingen lelijke nestkastjes in de boom en er zat graffiti op de stam, merkte Dirkje op. De weken daarna bezocht ik deze grote boom regelmatig, ik noemde haar de Koningin van het Park, en gaf wateroffertjes en verbleef onder de boom zonder haar aan te raken. Toen kwam de dag dat ik bij de stam kwam staan en haar energie voelde. Nu werd ik niet weggeduwd! Er was geen spoortje onvrede en norsheid meer over, alleen een hele aangename energie. Wow! Dirkje bezocht mij weer en wist niets van de nieuwe situatie. Ik vroeg Dirkje de Witte Abeel te voelen en nu voelde ook Dirkje niets negatiefs meer. Check, Check dubbelcheck. Met bomen kun je dus communiceren.

Yggdrasil de Wereldboom in het
heidendom

In het heidendom en de Germaanse mythologie speelt een boom met de naam Yggdrasil een grote rol. Yggdrasil betekend 'Wodans/Odins paard'. Deze boom is de wereldboom die de 9 werelden ondersteunt, zeg maar de ruggengraat van de kosmos. Vaak wordt Yggdrasil een Es genoemd maar er zijn ook mensen die zeggen dat het een Taxus is. Maar waarom wordt Yggdrasil dan 'Wodans paard' genoemd? Yggdrasil verbindt de 9 werelden en wie was ook alweer de sjamanistische reiziger die door de werelden zwierf? Iemand met een donkere mantel, donkere flaphoed en een staf? Juist, Wodan! Deze god heeft volgens de mythen ook zichzelf opgehangen aan de wereldboom en zichzelf doorstoken met zijn speer. Negen dagen, een getal met betekenis in het Germaanse heidendom, hing Wodan aan de wereldboom en zo ontdekte Wodan de runen. Over de runen en over Wodan staan twee mooie artikelen op deze website.

Onze voorouders en bomen

Onze voorouders waren bosmensen en vereerden hun goden en godinnen en het bos. Bepaalde bomen hoorden bij bepaalde goden, zoals de Eik die bij Wodan en Donar hoorde, de Lijsterbes bij Donar en de Vlier bij Vrouw Holle. Er waren heilige bomen maar ook heilige bossen. Dit was een doorn in het oog van de christenen en zij deden er ook alles aan om heilige bomen te vernietigen. Ook de christelijke missionaris Bonefatius probeerde een heilige eik om te hakken en hier waren de Friezen het niet mee eens. In 754 werd Bonifatius bij Dokkum omgebracht. Natuurspiritualiteit wordt bij bomen beleefd, religie in gebouwen.

Voorbeelden van boomspiritualiteit

Een voorbeeld van boomspiritualiteit is de lapjesboom. Je kunt lapjes of linten in een boom hangen die je wensen of gebeden vertegenwoordigen. Dit is vandaag de dag nog goed te beoefenen, vooral als de boom in je tuin staat. In vroeger tijden gingen zieke mensen of hun familie en vrienden naar een boom om er een spijker in te slaan. Deze bomen worden koorts- of spijkerbomen genoemd. Deze spijker vertegenwoordigde de ziekte van de patiënt en als de schors over de spijker was gegroeid dan was de kwaal verholpen. In plaats van spijkers werden er ook wel lapjes gebruikt. De godin Vrouw Holle wordt ook wel in verband gebracht met holle bomen én met kinderzielen. Zo ontstonden er kinderbomen waar vrouwen naar toe gingen als zij graag een kind wilden. Zo zie je maar…kinderen komen niet uit een boerenkool maar gewoon uit een boom. En de ooievaar kan ook met pensioen!

Aan de slag!

In dit artikel heb ik mijn ervaring gedeeld over hoe je in contact kan komen met onze vrienden, de bomen. Ook heb ik, heel beknopt, over mythologie en gebruiken verteld. In het boek 'Goden en sjamanen in NoordwestEuropa' van Linda Wormhoudt (ISBN 9789077408506) staat ook een hoofdstuk over bomen. Hierin worden de oude gebruiken uitgelegd en beschrijft Linda Wormhoudt diverse bomen en hun betekenis.

Veel plezier!