Vooroudercultus in Nederland

Vooroudercultus in Nederland

Voorouders, natuurwezens en goden(innen). De vooroudercultus in Nederland wordt op deze website als eerste behandeld, omdat dit een hele belangrijke rol speelde in de spiritualiteit van onze voorouders. Zonder onze voorouders zijn we niet wie we vandaag de dag zijn. Het meest concrete voorbeeld daarvan is om simpelweg foto’s van je ouders, grootouders en overgrootouders te bekijken en waarschijnlijk zie je veel gelijkenissen met hen. Als je dieper kijkt, dan zul je zien dat zelfs je denken en doen door hen beïnvloed zijn. En dit zijn nog maar de voorouders waarvan je hun namen kent.

Grafheuvels en vooroudercultus in Nederland

In Nederland en Vlaanderen zijn er veel grafheuvels te vinden en er worden nog steeds nieuwe grafheuvels gevonden. Opvallen doen deze heuveltjes meestal niet, omdat ze er uitzien als natuurlijke heuveltjes waarop soms zelfs bomen groeien. Dit waren plaatsen waar onze voorouders naartoe konden gaan om hún voorouders te bezoeken en te raadplegen. Binnen het heidendom is het Rijk van de Doden en onze wereld zijn niet strikt van elkaar gescheiden en juist bij grafheuvels, en hedendaagse begraafplaatsen, is de grens tussen de werelden vaag.

Trance/mediteren bij een grafheuvel

Een mooie manier om met de voorouders in contact te komen is om op de grafheuvel te gaan zitten en jezelf ‘intunen’ op de energie van de grafheuvel door meditatie of een lichte trance. Denk niet maar voel en ervaar. Kijk dan maar wat er gebeurt! Dit werkte niet alleen duizenden jaren geleden maar nu nog. Alleen weten de meeste mensen dat niet. De komst van het christendom bracht een grote verandering teweeg, doordat de christenen probeerden om ons af te snijden van onze voorouders. Zo krijg je een volk van wezen dat op zoek gaat naar surogaatouders (de Kerk als surrogaatouder).

Verboden om op grafheuvels te zitten

Het werd zelfs verboden om op grafheuvels te zitten. Toch ging het zitten op grafheuvels nog eeuwen door en vandaag de dag kan het weer. Tenzij de boswachter je ziet, want je mag niet overal op heuvels zitten. Natuurlijk weet je niet of de mensen in de grafheuvels je directe voorouders zijn. De meeste mensen weten misschien hooguit wie hun overgrootouders zijn. Bovendien zijn de heuvels duizenden jaren oud en liggen er mensen in die tot de Klokbekermensen kunnen behoren. Je weet natuurlijk niet of zij je directe voorouders zijn, maar dat geeft niet. Zij woonden op het land waar jij nu woont en zijn daarom met ons verbonden.

Tradities binnen het heidendom

Er zijn niet alleen plaatsen waar we makkelijker contact kunnen maken met de voorouders maar er zijn ook tijden waarop dat makkelijker is. In de decembermaand vieren we tegenwoordig Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Maar in de Heidens Germaanse tijd, en waarschijnlijk ook daarvoor, was het ook een feestmaand. Binnen het heidendom werd dit Joeltijd genoemd. Gedurende deze periode was de grens tussen onze wereld en die van de doden vaag. Ideaal dus om thuis bij de haard de voorouders te eren. Veel mensen in onze tijd hebben nog steeds de gewoonte om foto’s van opa’s en oma’s op de schoorsteenmantel te zetten. Toeval?

De Wilde Jacht

Het was heel verstandig om thuis te blijven als de grens tussen de werelden vaag was, want niet alles uit de Onderwereld is lief en aardig. Dit was ook de tijd van de ‘Wilde Jacht’. De god Wodan, maar ook de godin Vrouw Holle, raasden dan met een leger van schreeuwende doden door de lucht en hoewel hier niets kwaads aan was kon je beter niet in de weg staan.

Voorouders onze spirituele leraren

We kunnen dus onze voorouders als familie zien. Hoe verder we komen in onze stamboom hoe meer voorouders er blijken te zijn! Ook jouw spirituele leraren en hún leraren zijn jouw voorouders. Het gaat echter nog wat verder in de vorm van de Matronen. Dit zijn vooroudergodinnen en worden in drievoud afgebeeld. Dit zijn onze verre voormoeders en zij gaan veel verder terug dan de Germaanse tijd. In sprookjes komen ze nog voor als feeën/oude vrouwtjes die een pas geboren kind komen bezoeken, zoals in Doornroosje. Aan de Matronen heb ik een apart artikel gewijd. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef iets interessants over de herkomst van de Germanen:

“Zij (dat wil zeggen de Germanen) verheerlijken in oude liederen (die bij hen de enige soort van historische jaarboeken zijn) de god Tuïsto, een door de aarde voortgebrachte god. Aan hem schrijven ze als zoon Mannus toe, stichter en oorsprong van hun volk, en Mannus wijzen ze drie zonen toe naar wier namen de het dichtst bij de Oceaan verblijvende Ingaevones, de in het binnenland verblijvende Herminones en de overige Istaevones genoemd zouden worden.”

Voorouders, een diepzinnig onderwerp

De Germanen zagen de god Tuïsto dus als voorouder. Het onderwerp voorouders is binnen het heidendom een diepzinnig en veelzijdig onderwerp. Het is belangrijk dat wij als hedendaagse mensen ons hiervan bewust zijn. Mijn ervaring is dat de voorouders nog altijd aanwezig zijn en weten wie ik ben. Ik wens de voorouders dan ook iedere avond vrede en geluk als ik een kaars aansteek. Het bezoeken van plaatsen die in verband staan met je voorouders kan ook heel mooi zijn. Dit kunnen steden, landstreken, grafheuvels en graven zijn of zelfs oudheidkundige musea. Dan heb je nog een leuk heidens uitje ook!

Heil de Voorouders! Mogen ze vrede en geluk hebben.