Licht en liefde werken niet in het heidendom

Mensen zijn soms gewoon klootzakken en soms zijn ze vriendelijk. Dat geldt ook voor jou. Iedereen heeft lichte en donkere kanten. Het leven is moeilijk en mooi te gelijk. De realiteit is dat tussen licht en donker vele variaties bestaan. Dat is nou eenmaal het leven. Als je kijkt naar het Heidendom, dan zie je bijvoorbeeld Freya. Freya is een liefdevolle vruchtbaarheidsgodin, ze beschermt waar ze van houdt. Ze is intens sensitief en zacht. Maar ze is ook in staat om te strijden en te doden. Ze is de godin van het leven en de seksualiteit, maar ze is ook een oorlogsgodin die kan vernietigen als het nodig is. Dit zie je ook bij vrouw Holle, ze is zorgzaam, wijs en liefdevol, maar als je een loopje met haar neemt, dan zet ze je flink op je plaats.

Liefde, licht en vernietigen levenskracht

Mensen die zeggen dat ze alleen in liefde en licht willen leven en verder alles willen uitbannen vernietigen hun levenskracht. Het is simpelweg een gevaarlijke misvatting. Het kan best goed voelen om over gevoelens van bijvoorbeeld irritatie heen te stappen, zoals binnen de New Age werd gedaan. Maar voelt het echt? Voelt het echt fijn en voelt het alsof je dan stevig in je lichaam bent?

Het idee dat we geen schaduwkanten zouden mogen hebben en dat we die zouden moeten bestrijden, is iets dat in het verleden vanuit religieuze instituten is opgelegd aan de westerse bevolking. Dit is precies de reden waarom er binnen religies zoveel geweld en seksueel misbruik voorkomt. Want linksom of rechtsom, het komt er op een ongecontroleerde en achterbakse manier toch wel uit.

Destructieve tolerantie

Ook dat je van je vijand zou moeten houden, of dat je alles en iedereen maar zou moeten tolereren lijkt heel schattig, maar het werkt in de realiteit niet. Want in het leven ontmoet je mensen die je kwetsen, die je belazeren of die je willen overheersen.

Dus hoe zit het met licht en liefde, hoe kan dit nu niet effectief zijn? Je irriteert je bij asociaal gedrag op de weg, je wordt boos als je niet serieus genomen wordt door een instantie. Je raakt soms gefrustreerd door je baas, collega's en mensen waar je van houdt. En stel je dan eens voor dat je dan in jezelf blijft herhalen, ik ben liefde. Alles is één en mijn woede is slecht. Ik moet vechten tegen mijn donkere schaduwkanten, want ik hou van iedereen.

Wat gebeurt er dan? Je vernietigt het echte in jezelf. En dit is precies waar veel lijden in het westen vandaan komt. Je kunt niet constant van iedereen houden. Heb je naaste lief als jezelf werkt niet. Op een gegeven moment raak je verbitterd, je destructieve tolerantie verandert je in een oud zuur en vreugdeloos mens.

Hou je genoeg van jezelf?

Vraag je af op welke manier jouw schaduwkanten voor je kunnen gaan werken. Hou je genoeg van jezelf om je donkere kanten te begrijpen? En uiteraard kun je kiezen voor een positief of negatief gedrag. Het is van vitaal belang voor jouw overleving op deze aarde. Werk samen met je schaduwkanten en neem ze op een vriendelijke manier onder je hoede in plaats van ze als 'lelijk en onwenselijk' te bestempelen.

Kijk naar de goden in het Europees Heidendom, kun je wat leren van Loki? De god die bijna wordt gezien als een duivel maar het niet is. Wat kun je leren van Wodan? Hij is een wijze man, een dichter, een leider en ook een woeste strijder.

Als je alle donkere kanten van jezelf onderdrukt, dan kun je er nooit van leren. Als je nooit boos, gefrustreerd, grof, egoïstisch of jaloers mag zijn van jezelf, dan sluit je een stuk levenskracht af. Dan kun je ook je grenzen niet aangeven.

Onze goden zijn niet altijd lief

Binnen de hekserij en het heidendom draait het niet alleen om licht en liefde. Onze goden zijn niet altijd lief, natuurwezens willen niet alleen maar geven zodat jij kan ontvangen. De natuur is niet altijd liefelijk en eerlijk. Deal with it! Er worden offers gevraagd, er is strijd en krachtige boosheid, naast intense liefde en grote blijdschap. Zo is het in het echte leven ook. Soms moet er ergens voor gevochten worden, soms moet er zelfs gedood worden.

Doe je iets onethisch? Draag dan de verantwoordelijkheid. Natuurlijk. Om er vervolgens van te leren. Maar je hoeft niet alles voor anderen op te lossen, je hoeft ook niet alles te geven. Natuurlijk ben je goed, vriendelijk verdraagzaam en wijs. Natuurlijk help je anderen vanuit een open en warm hart. Maar het is geen verstikkend verplichte gevangenis om dit te doen. En helemaal niet ten koste van jezelf.