De runen en Wodan

Wodan, of Odin bij de Scandinavische Germanen, was een god die altijd op zoek was naar wijsheid. Om wijsheid te verkrijgen ging Wodan dan ook heel ver. Een bekend verhaal is hoe Hij één van zijn ogen opofferde om uit de bron van de Reus Mimir te mogen drinken. Maar Hij ging nog veel verder en offerde zichzelf aan hemzelf. Negen dagen en nachten hing Wodan aan een boom, gewond door een zelf toegebrachte steek van zijn speer. Hier verkreeg Wodan de wijsheid van de runen en hun magische werking. Dit staat beschreven in het 'Lied van den Hoge': 'Ik weet dat ik hing aan de windige boom negen nachten lang, door de speer gewond, aan Odin gewijd, zelf aan mij zelf, aan de wereldboom waarvan niemand weet uit welke wortels hij groeit. Zij gaven mij brood noch boden mij drank, tenslotte spiedde ik omlaag; nam de runen op, nam ze roepende op: ik viel vervolgens eraf'. Deze diepzinnige strofen maken al duidelijk dat de runentekens niet zomaar een alfabet zijn. Wat zijn de runentekens dan wel? Laten we eerst globaal kijken naar de betekenissen van de 24 runen van het Oudere Futhark schrift. Dit is een runenschrift uit de 2e-8e eeuw en Futhark staat voor de eerste zes tekens, net zoals ons huidige alfabet abc wordt genoemd.

Het Oude Futhark

ᚠ Fehu= vee, staat in verband met welvaart
ᚢ Uruz= oeros, staat voor kracht en ook gezondheid
ᚦ Thurisaz= reus, deze rune is verbonden met kracht, reuzen en Donar
ᚨ Ansuz= de rune van Wodan/Odin
ᚱ Raido= rijden, reizen
ᚲ Kenaz= fakkel, licht ᚷ Gebo= geschenk, uitwisseling van geschenken
ᚹ Wunjo= vreugde
ᚺ Hagalaz= hagel
ᚾ Nauthiz= behoefte, nood
ᛁ Isa= ijs
ᛃ Jera= jaar of jaaroogst
ᛇ Eihwaz= taxus
ᛈ Pertho= geboorte (volgens mijn ervaring heeft deze rune met
voormoeders te maken)
ᛉ Algiz= leven en bescherming
ᛋ Sowulo= zon, overwinning
ᛏ Tiwaz= de god Tyr, ook wel bekend onder de naam Tiwaz
ᛒ Berkana= berk
ᛖ Ehwaz= paard
ᛗ Mannaz= man, mens
ᛚ Laguz= water
ᛜ Inguz= de god Freyer ᛟ Othala= land, erfgoed
ᛞ Dagaz= dag

De betekenissen van deze runen zijn veel dieper en dit overzicht is bedoeld om een algemeen idee te krijgen van de betekenissen van deze runentekens.

Wat kun je met de runen doen?

Kun je er bijvoorbeeld de toekomst mee voorspellen? Om een antwoord op deze vraag te krijgen is het van belang om te weten dat de toekomst niet vast staat. Het verleden is geweest en de toekomst is nog niet, maar in het heden gebeurt heel veel. In het heden wordt door ons denken en doen de toekomst bepaalt. De runen kunnen duidelijk maken, onthullen, wat er nú in jou speelt. De runen kunnen zo zaken in je bewustzijn aan het licht brengen waar je je eerst niet bewust van was. De runen vertellen je over het heden... en geeft het heden de toekomst geen vorm?

De magie van de runen

Een ander aspect van de runen is hun magische werking. De runentekens hebben ieder betekenissen en daarom is het van belang om deze betekenissen te leren kennen. Hoe leer je de betekenissen kennen? Je kunt je eerst inlezen, want er zijn veel boeken over de runen waarmee je een basiskennis van de runen kan opbouwen. Hierna kun je een setje runestenen kopen, of nog mooier (!), zelf een set maken. Als je een eigen set runen maakt dan ben je er geestelijk al mee bezig en begin je contact met de runen te maken.

Als je eenmaal een runeset hebt kun je er mee aan de slag gaan door bijvoorbeeld oefeningen uit boeken te volgen. Je kunt ook een runen trekken en over de betekenis van de getrokken rune na denken. Ook kun je een rune in een groot formaat op de grond leggen door bijvoorbeeld takken, touw of tape te gebruiken. Vervolgens vraag je aan de rune of je deze rune beter mag leren kennen en 'loop' je de rune. Met de rune 'lopen' bedoel ik dat je lopend de vorm kan volgen. Je kunt ook in het midden van de rune gaan staan of aan een uiteinde. Als je dit in een meditatieve staat doet dan kun je 'contact maken ' met de rune.

De bindrune

De rune kan je gaan vertellen over zichzelf en zijn/haar betekenis. Er zijn overigens mannelijke en vrouwelijke runen. Een hele speciale toepassing van de runen is om een 'bindrune' te maken. Een bindrune is een rune die een combinatie is van meerdere, meestal 2 of 3, runen en hiermee combineer je dus de betekenissen van meerdere runen. Dit tekenen of in hout kerven van een bindrune kun je in de vorm van een ceremonie doen om de bindrune met jouw energie op te laden. Bepaalde runen zijn verbonden met bepaalde goden. Deze goden kun je om hulp vragen tijdens de ceremonie en ze van een offer voorzien. Bindrunen hebben een krachtige werking, dus ik maak die alleen maar als ik echt hulp nodig heb om een belangrijk doel te behalen.

Je eigen runenset maken

Maar hoe maak je dan je eigen set met runenstenen? Om deze vraag te beantwoorden zal ik vertellen hoe ik mijn eigen runeset heb gemaakt. Het is van belang om levend hout te gebruiken dus geen dood hout wat van een boom is gewaaid, want dat is hout waar al geen energie meer inzit. Ik wist in ieder geval waar het hout vandaan moest komen. Het hout moest uit het park komen waar ik zo graag ben, zodat er een verbinding is tussen mij en het gekozen materiaal. Er staan veel wilgen in het park, een boom die met hekserij verband heeft, en die wilgen worden jaarlijks gesnoeid. De afgezaagde takken worden dan op een hoop gegooid en zijn dus nog levend. Zo'n tak laat je drogen en dan kun je de bast verwijderen als je dat wilt. Ik heb toen de tak in schijfjes gezaagd, geschuurd en van runentekens voorzien. Zo simpel kan het zijn. Als je geen hout wilt gebruiken kun je ook steentjes beschilderen of klei gebruiken en zelfs kartonnen kaartjes zijn bruikbaar.

Aanrader

Een boek waar veel waardevolle informatie in staat is 'Northern mysteries & magick' van Freya Aswynn (ISBN 9781567180473). Deze Nederlandse dame heeft een pioniersrol gespeeld in de herontdekking van de NoordwestEuropese spiritualiteit en haar boek kan gezien worden als een standaardwerk. 'Northern mysteries & magick staat boordevol met bruikbare informatie over de runen en je kunt er ook lezen over de goden en godinnen.

Veel plezier met de ontdekkingstocht!