Maria of een Nederlandse oergodin

Vroeger leerde ik op school dat de Germanen en de Kelten, onze voorouders, voor de tijd van het christendom als halve wilden rondliepen. En dat er met de invoering van het christendom pas 'beschaving' werd gebracht. Dit is een grove misvatting. De volken van de Lage Landen verschilden niet zoveel met hoe wij nu zijn. Ze hadden beschaafde leefregels. Tacitus schreef rond het jaar 98 na onze jaartelling over eerzame volken met duidelijke leefregels. Ze leefden meer in harmonie met de natuur. Men zag goden in bomen, bergen en planten. Bezieling in beken, dieren en stammen (Animisme genaamd). En net zoals de Romeinen goden zoals Mars en Venus vereerden, hadden onze voorouders o.a. Wodan, Freya, Vrouw Holle en Nehalennia.

Maria het vrouwelijke goddelijke

Nu sprak ik laatst iemand die zich aangetrokken voelde tot Maria. Ze verwonderde zich erover, want ze had helemaal niets met de kerk. Maar ze ervaarde Maria als zo tastbaar en liefdevol. Het is niet zo verwonderlijk dat Maria ook buiten het christendom door velen als liefdevol wordt ervaren. Want de oorsprong van Mariaverering grijpt verder terug dan het christendom. Namelijk de verering van het vrouwelijke goddelijke door onze voorchristelijke heidense voorouders. En hier komen we weer terug op de vrouwelijke goddelijke Maria. Onze heidense voorouders lieten tijdens de christelijk romeinse overheersing hun oude gebruiken niet zo snel los. Daarom besloot men tijdens de kerstening de heidense gebruiken christelijk te maken. De verering van vrouwelijke goden bij beken, bronnen en heuvels ging gewoon door, maar men plaatste heel slim de christelijke moeder Maria op die plek.

Een misvatting?

Dat er nergens in de bijbel staat dat je Maria moet vereren en zeker niet dat je overal beelden van haar moet plaatsen is duidelijk. Het tegenovergestelde is zelfs waar. In Lucas 11:27-28 roept een vrouw uit het publiek tegen Jezus dat de buik die hem gedragen heeft en de borsten die hem hebben gevoed hebben zalig zijn. Maar Jezus reageerde daarop met de zin dat 'degenen die naar het woord van god luisteren zalig zijn'. Hiermee leidt hij de aandacht voor Maria juist af. Maria is dus later als symbool ingesteld voor het vrouwelijke goddelijke, het oer moederlijke.

Een Europese godin

 

De vrouw die vertelde iets met Maria te hebben was verwonderd want ze wist niets over het voorchristelijk geloof van onze voorouders. Ze had er ook geen idee van dat achter Maria onze godin Freya huist. Dat is ook de hoofdreden dat ik hier nu over schrijf. Want velen weten niet dat we onze eigen heksen en sjamanen hadden, we hadden onze eigen spiritualiteit. En we hebben dit nog steeds. Ook onze goden zijn er nog steeds in de vorm van o.a. Wodan, Freya, Donar, de Friese godin Baduhenna, de Nederlandse godin Nehallenia, etc.. Je kunt ze zien als archetypes, echte persoonlijkheden, of varianten van goddelijke bezieling van alles dat is. Ze horen bij ons.

 

Het heidendom is ons spiritueel erfgoed, het is aan jou om dat te herontdekken en er vorm aan te geven als je wilt.