Freya de godin van sensuele vrouwelijkheid

Voel je weleens bewust de zon op je huid? En ruikt het voorjaar naar regen en de herfst naar bladeren? Freya is de Germaanse godin van de sensuele vrouwelijkheid, van liefde en van vruchtbaarheid. De godin van onze voorouders, die verbonden is met onze wortels en de kracht van de natuur.

Maar wie is Freya?

Freya wordt beschouwd als een godin van de liefde en van de passie. Ze is de hoedster van alles dat groeit. Ook is ze is een magische tovenares en genezer, maar ook een godin van de oorlog.

Vaak wordt ze afgebeeld met een halssnoer en een mantel van veren. Ze rijdt in een strijdwagen over de Bifrost, de mythologische driekleurige regenboogbrug. Deze brug verbindt de wereld van Midgard met die van Asgard. Ze wordt vergezeld door een witte en een zwarte kat.

Een Noordse en Germaanse godin

Het pantheon van de Noordse en van de Germaanse goden is vrij complex en nauwelijks los van elkaar te zien. Vaak wordt Freya beschouwd als een Noordse godin, omdat er meer literatuur is overgeleverd vanuit Scandinavië, onder andere door de Edda. Maar in de eerste eeuwen na onze jaartelling liepen Germaanse, Keltische en Scandinavische stammen door elkaar. Ze konden elkaar onderling nog redelijk verstaan. Wij in Nederland deelden en delen dus nog steeds onze goden en godinnen met Noordse, Germaanse en ook Keltische volken.

Freya volgens de Merseburger Toverspreuken

En dat Freya naast de Scandinavische landen ook in KeltoGermaanse landen een rol speelde, vinden we terug in de Merseburger toverspreuken. Deze spreuken geven een deel van onze voorchristelijke geloofsbeleving weer. De manuscripten zijn in de 10 eeuw geschreven in de abdij van Fulda, in de Duitse deelstaat Hessen. In spreuk 2 worden een aantal Germaanse goden genoemd, namelijk o.a. Wodan, Sunna, en Friia (Freya of Frigga).

In dit geschrift wordt Freya genoemd als ze samen met Sunna en Wodan een toverspreuk zingt voor de genezing van de voet van het veulen van Balder.

Freya volgens de Edda

Uiteraard staat er ook in de Edda genoeg vermeld over het bestaan van Freya. Er valt veel over haar te zeggen, ze is hulpvaardig, maar kan ook fel zijn. Ze is van de tover en de magie.

Bijvoorbeeld toen zij Thor (of de Germaanse naam Donar) hielp bij het vinden van zijn hamer.

– Edda: Naar Freya’s woning gingen zij samen. Daar was zijn (Thor’s /Donar’s) allereerste woord:
“Freya, zoudt gij mij uw vederenkleed kunnen lenen, dan ga ik mijn hamer halen.” Freya antwoordde: “Dat wil ik u heel graag geven, al was het van goud, ik zou het u lenen, al was het van zilver.

– Edda: Ze was erg hulpvaardig, maar ook fel toen Thor/Donar haar vroeg om een bruidskleed aan te doen en met hem mee te gaan. Toen antwoorde ze namelijk: “Gek wel moest ik zijn op mannen, als ik meeging naar het Rijk der Reuzen”. Wat vreeselijk flikkeren Freya’s oogen! Als bliksem brandt haar blik!

 

En misschien stond Freya ook wel model voor het sprookje doornroosje:

Goudvreugde is Freya, als godin van de aarde, die zich in het gouden graan verheugt.

Zij is voorgesteld als de dochter van Slaapdoorn, dit is van den winter.

Zooals de slaapdoorn-treftwijg des avonds alle wezens steekt, opdat ze rusten zouden, zoo steekt in den nacht van het jaar de winter de aarde in slaap.

Freya, onze vrijdag

Omdat tijdens de invoer van het christendom de heidense geloofsbeleving in Europa sterk werd onderdrukt, zijn er naast de Edda weinig geschriften te vinden die de rol van Freya aantonen. Maar gelukkig onze vrijdag is naar haar vernoemd, op deze manier is ze nog steeds verbonden met ons dagelijks leven.

Krachtig en sensueel

Freya is niet bang voor haar seksualiteit en haar aantrekkingskracht. Voor veel vrouwen en ook voor mannen kan ze een rolmodel zijn om te genieten van de passie en het leven. Ze staat voor het ultieme krachtige en sensuele vrouwelijke. Haar energie is plezierig en vurig en ze trekt zich niet zoveel aan van wat anderen van haar denken.

Een idee is om haar een geschenk te geven van bloemen en mooie kralen, je kunt haar eren met dans en plezier. Wie weet is ze in je leven...