Voorjaarsbericht

De westenwind waait,
door de kale kruinen,
maar meldt ons nieuw leven,
dat alom ontwaakt.
Nóg heerst hier de winter,
maar nu als een vrome vorst,
mild, om wijs te wijken,
voor een prille voorjaarsdag.


En heel de wereld wacht,
met ingehouden adem op,
zijn wijken met de Noorderzon.
Deze mare montert mensen op:
Lichte lentelachjes,
deppen droeve tranen droog.

 

Thorwald Eklund, louwmaand 2022.