Matronen, de dames van het lot

Staat ons lot vast of hebben we er invloed op? Kunnen we de toekomst voorspellen? Hoe keken onze voorouders aan tegen verleden, heden en toekomst? Het is een feit dat het lot altijd de interesse heeft gehad van mensen.

De Nornen

Uit de Germaanse mythologie kennen we drie lotsgodinnen die de 'Nornen' worden genoemd. Hun namen zijn Urd, Verdandi en Skuld en zij worden vaak vergeleken met verleden, heden en toekomst. Nu kunnen we natuurlijk nooit 100% weten hoe onze voorouders dachten maar het lijkt er sterk op dat onze voorouders een hele andere visie hadden op verleden, heden en toekomst. Een visie die meer van het heden en het hier en nu uitging. Het verleden heeft het heden vormgegeven maar het verleden is geweest en de toekomst is nog niet maar wordt vormgegeven door alles wat wij in het heden denken, zeggen en doen.

Klinkt bijna als karma, toch? Dat kan kloppen, want de Vedische cultuur en de Germaanse cultuur hebben een gemeenschappelijke voorouder, namelijk de Indo-Europeanen. Terug naar onze eigen Nornen Urd, Verdandi en Skuld... wie zijn deze machtige wezens? Waar de Nornen vandaan komen is een raadsel maar het kan niet anders dan dat zij oeroud zijn, het lot bestaat tenslotte al sinds er wezens bestaan.

Reuzinnen

De oudste wezens in de Germaanse kosmologie zijn reuzen en zij vertegenwoordigen de oerkrachten in onze kosmos. Ondanks de term 'Lotsgodinnen' lijkt het waarschijnlijk dat de Nornen reuzinnen zijn. Zij wonen in de onderwereld aan de wortels van de Wereldboom bij de Bron van Urd. Hier weven zij het Lot van mensen én goden. Onze voorouders gebruikten de symboliek van het weven als het om tijd en het lot ging. Al eerder heb ik een artikel geschreven over de 'Matronen'. De Matronen zijn de oermoeders van stammen en families en worden net als de Nornen in drievoud en van verschillende leeftijden afgebeeld. Hier houdt de vergelijking niet op, want de Matronen werden ook om raad gevraagd... blijkbaar kenden de Matronen ook de toekomst.

De Walkuren

Walkuren hebben een groot deel van hun bekendheid te danken aan de Duitse operaschrijver Richard Wagner. Als je ooit de film 'Apocalypse Now' hebt gezien dan herken je 'Ritt der Walküren' als de muziek die klinkt bij de scene met de helikopteraanval. Wagner stelde de Walkuren voor als mooie krijgsgodinnen, dochters van Wodan, in een glanzende wapenrusting die de gesneuvelde krijgers naar Walhalla brachten. Maar klopt dit romantische 19e eeuwse beeld?

De Walkuren hebben zeker een connectie met Wodan in Zijn hoedanigheid als oorlogsgod maar zij zijn meer dan alleen maar wezens die de gesneuvelde helden ophaalden. De Walkuren speelden namelijk een rol in het weven van het lot van de krijgers, met andere woorden de Walkuren zorgden er door het toepassen van oorlogsmagie voor dat bepaalde krijgers sneuvelden.

Oorlogsmagie die een einde aan je leven maakt op het slagveld klinkt al een stuk minder romantisch als wat Wagner van de Walkuren maakte! Ook hier werd weer gebruik gemaakt van het beeld van weven alleen niet met normale weefgetouwen maar met materiaal gemaakt van menselijke lichaamsdelen.

Frigga en Vrouw Holle

We hebben gezien dat de Nornen het lot weven maar wie maakt de draden waarmee de weefsters aan het werk kunnen? Wie spint de draden? Er zijn twee godinnen die in verband staan met spinnen, namelijk Frigga en Vrouw Holle en dit zijn beiden godinnen die een sterke verbinding hebben met ons deel van Europa. Frigga is de vrouw van Wodan en zij kent het lot van alle wezens maar vertelt er niet over.

Vrouw Holle kennen we nu nog door haar sprookje, dat je in de Efteling kan zien, en dit sprookje begint met een meisje dat bij een put zit te spinnen. In dit artikel ga ik verder niet op het sprookje van Vrouw Holle in maar dit verhaal heeft alles te maken met het Lot en met wedergeboorte.

De spiritualiteit van onze voorouders

Het mag duidelijk zijn, alleen al uit dit beknopte artikel blijkt dat onze voorouders een geavanceerd en spiritueel beeld hadden van tijd en het lot dat heel anders is dan ons huidige lineair beeld. Om dit uit te beelden werd de symboliek van weven en spinnen gebruikt en het is opvallend hoeveel godinnen zich hier mee bezig hielden. Frigga, Vrouw Holle, de Matronen, de Nornen en de Walkuren, allen machtige godinnen! Een interessant gegeven is dat je met je eigen gedachten, woorden en daden aan het spinnen en weven bent en dat je hiermee je toekomst vormgeeft. Een toekomst die nooit vaststaat.

Veel plezier met weven en spinnen!